Årsmöte och medlemsträff Rahpat čalmmiid

YEAY! Nu sker det igen, Niejda arrangerar medlemsträff och årsmöte 26-27 augusti, denna gång i Ubmeje. 

Program
Plats: Hotel Aveny, Rådhusesplanaden 14, 903 28 Umeå

Lördag den 26 augusti
09:00-09:10 Inledning
09:10-13:00 Workshop ”Gal dat oahppá spirit” med Asta Balto
13:00-15:00 Lunch
15:00-18:00 Workshop frigörande dans med Elisabeth Heilmann Blind
19:00 Middag och medlemsmys

Söndag den 27 augusti
08:00 – 09:00 Frukost
09:00 – 12:00 Årsmöte med fika

Vi bekostar:
• boende i 3-bäddsrum på Hotel Aveny
• lördagens workshop med Asta Balto och Elisabeth Heilmann Blind
• för- och eftermiddagsfika, lunch, middag på lördagen
• frukost (för boende på hotellet) och fika på söndag

Vi tackar MUCF (Myndighet för ungdoms- och civilsamhällsfrågor) för detta! 

Samtliga medlemmar i Niejda är välkomna att delta på denna helg. Inte medlem i Niejda? Bli det här för en kostnad på 50 kr: https://goo.gl/forms/U9OH8QFbakKBdyMO2

Sista anmälningsdag är 20 augusti och det är begränsade platser till workshopen lördag 26 augusti, så först till kvarn! 🙂 Vi önskar alla medlemmar varmt välkomna till årsmötet söndag 27 augusti, inga begränsade platser där – men vi behöver ha in anmälan för deltagandet senast den 20 augusti!

OBS! Anmälan är bindande och vid icke infinnande har Niejda fullmakt att debitera kostnader för avbokning.

Läs mer och anmäl er här: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHQVrskPFC_FzDkJbubYoelarVx0QxWTsn_W3JvSDCfapGjw/viewform

 

Årsmöte i Niejda
Datum: söndag 27 augusti 2017, kl. 09.00 – 12:00

DAGORDNING
§1 Mötets öppnande
§2 Fastställande av röstlängd för årsmötet
§3 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt protokolljusterare
§4 Godkännande av kallelse och dagordning
§5 Ekonomisk redovisning (förvaltnings- och revisionsberättelse)
a)Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
b)Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste          verksamhetsåret.
§6 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen, period 2016.01.01 – 2016.12.31
§7 Beslut om medlemsavgiftens storlek
§8 Verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret
§9 Presentation av förslag på nya stadgar
§10 Val av
a) Tre övriga styrelseledamöter för två år
b) En ersättare till styrelsen
c) En revisor jämte ersättare för en tid av ett år
d) Tre ledamöter i valberedningen för 2018, varav en sammankallande
§11 Övriga frågor

Årsmöteshandlingar läggs ut på Niejdas hemsida niejda.com senast en vecka före årsmötet.