Gijtto jahkketjåhkalvisa åvdås! Tack för årsmötet!

Gijtto gájka sebrulattja dán jahkketjåhkalvisa åvdås! Tack alla medlemmar som deltog på vårt årsmöte idag!

Niejdas styrelse 2016 – 2017:

  • Anna-Maria Fjellström
  • Elena Junie Paulsen
  • Johanna Unga
  • Tone Staffansson
  • Ylva Maria Pavval
  • Kristine Maria Blind Helland (ersättare)
  • Merethe Kuhmunen (ersättare)

Valberedning 2016 – 2017: Katarina Barruk (sammankallande), Ellen Berit Dalbakk, Sanne-Ristin Bengtsson.

Revisorer 2016 – 2017: Greta Blind, Brita Iren Thomassen (ersättare)

På bilden Ellen Berit Dalbakk, Sanne-Ristin Bengtsson, Ylva Maria Pavval, Anna-Maria Fjellström, Kristine Maria Blind Helland, Tone Staffansson, Elena Junie Paulsen.