Seamma viertegh

Målet med projektet var att skapa en feministisk och normkritisk grund för utvecklandet av föreningen Niejda. Detta genom att styrelsen utbildades i feminism och jämställdhetsfrågor i det samiska samhället för att föreningen skulle få en plattform för att samtala om dessa frågor. Projektet har tagit fram ett material om feminism och jämställdhet som ska kunna användas i framtida utbildningar inom organisationen, men även strategier för vårt fortsatta verksamhet:

Här kan du ladda ner våra strategier:

Niejdas strategier för att arbeta med samisk feminism

Materialet innehåller både ett jämställdhetsperspektiv och ett urfolksperspektiv. Projektets huvudsakliga målgrupp var samiska kvinnor och projektet genomfördes i Dalarnas län, Jämtlands län, Västerbottens län och Norrbottens län.

Projektet planerar att resultaten ska leva vidare inom organisationen genom att det kommer att ingå i framtida utbildningar. Styrelsen ska även ta fram en strategi för hur de ska kunna arbeta vidare med frågor som rör jämställdhet och feminism inom den samiska gruppen.

Förslag rund