Projekt

Niejda driver olika projekt som riktar sig eller utgår från våra medlemmar

Pågående projekt:

Bálges- läkande skrivande för samer

Dásseárvu ja #munmaid – en utbildningsdag för sametingets ledamöter

Mannem vuajnah – dansföreställning och workshop om att leva som minoritet. Mer om projektet: https://www.facebook.com/mannemvuajnah/

Avslutade projekt:

Chicks in Sápmi

Seamma viertegh

Rahpat čalmmiid – Temadag med fokus på samiska kvinnors historia och nuvarande situation i Sápmi. Föreläsning med tillhörande workshop med Asta Mitkija Balto som lyfte frågor kring hur kolonisationen påverkat oss samiska kvinnor och vilka strategier vi har för att aktivt arbeta för dekolonisering, samt lyfta förebilder och arbetssätt för ett sunt Sápmi. I den andra praktiska delen med Elisabeth Heilmann Blind utforskade vi verktyg att arbeta med känslor, upplevda trauma och eget mående genom rörelser i frigörande dans, i stilla meditation och genom samtal i grupp.