Kallelse till årsmöte 2018

pastedGraphic.png

Kallelse till årsmöte i Niejda

Datum: söndag 2 september 2018, kl. 09.00 – 12:00

Plats: Staare

Lokal: Gaaltije

 

DAGORDNING

§1 Mötets öppnande

§2 Fastställande av röstlängd för årsmötet

§3 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt protokolljusterare

§4 Godkännande av kallelse och dagordning

§5 Ekonomisk redovisning (förvaltnings- och revisionsberättelse) 

 1. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret  
 2. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhetsåret. 

§6 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen, period 2018.01.01 – 2018.12.31 

§7 Beslut om medlemsavgiftens storlek 

§8 Verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret 

§9 Presentation av förslag på nya stadgar. Beslut om nya stadgar.

§10 Val av 

 1. En styrelseledamot för ett år (vakant)
 2. Två övriga styrelseledamöter för två år
 3. En ersättare till styrelsen
 4. En revisor jämte ersättare för en tid av ett år 
 5. Tre ledamöter i valberedningen för 2018, varav en sammankallande

§11 Övriga frågor 

Årsmöteshandlingar läggs ut på Niejdas hemsida niejda.com senast en vecka före årsmötet.

Dásseárvu ja #munmaid – en utbildningsdag för sametingets ledamöter

Öppet brev till Sametingets ledamöter

Det senaste året har kvinnor världen över vittnat om övergrepp och sexuella trakasserier genom #metoo rörelsen. Skam förvandlades till vrede och kvinnors i många fall gemensamma upplevelser kom fram i ljuset. De problem som metoo riktade strålkastarna mot är även ytterst relevant för det samiska samhället. 

Niejda skickade hösten 2016 ut ett öppet brev till sametingsledamöterna i Sverige, Norge och Finland, samt ett stort antal samiska organisationer, skolor och företag på svensk och norsk sida. I brevet tog vi ställning för nolltolerans mot sexuella övergrepp och våld i nära relationer, och uppmanade mottagare av brevet att göra detsamma. Responsen från mottagarna var mycket låg och vi bemöttes till stor del av tystnad. Vi är nu två organisationer som gått samman för att återigen lyfta dessa frågor och denna gång med förslag på hur våra folkvalda politiker arbeta med dessa frågor. 

Vi lever i ett samhälle i stor förändring – till det bättre. De individer som har vittnat om sexuella övergrepp och trakasserier under #metoo har med sitt mod påbörjat en väldig förändring som på sikt förhoppningsvis kommer leda till ett tryggare samhälle för alla. Ett samhälle där vi aldrig tolererar sexuella övergrepp, trakasserier eller våld. 

Det finns säkert män som känner att metoo-rörelsen har begränsat dem. Det är inte konstigt att de otaliga fruktansvärda historier om sexuella övergrepp som främst män utsatt kvinnor för gör att många män känner att de måste tänka till en extra gång. Denna upplevda begränsning av rörelsefrihet i samhället och i vardagen är bara en liten del av begränsning och oro kvinnor upplever.  

Alla som är politiskt eller organisatoriskt verksamma, eller som besitter någon typ av makt i Sápmi, har ett ansvar för att visa stöd för de som tagit mod till sig att vittna om sexuella övergrepp och trakasserier inom Sápmi. Vi måste tillsammans även aktivt arbeta för att Sápmi ska vara absolut fritt från alla former av sexuella övergrepp, trakasserier och våld. För att kunna göra detta måste vi bygga kompetens samt nätverk kring dessa frågor.

Sametinget och dess politiker har ett ansvar för att föra en politik som representerar oss som folk. Sametingets politiker representerar inte endast de som röstat på dem, utan även all samisk ungdom och alla samiska barn. De samiska barnens och ungdomarnas framtid påverkas starkt av de beslut som tas i Sametinget, därför är det av yttersta vikt att våra röster får bli hörda.  Vi vill att vårt perspektiv och vår syn på jämställdhet vägs in i sametingets arbete. Som ett led för att nå detta tar Sáminuorra och Niejda initiativ till ett utbildningsseminarium för de sametingsledamöter som är valda av det samiska folket. Under denna dag hoppas vi kunna förmedla och diskutera den syn på jämställdhet som vi har inom våra organisationer. Vi vill diskutera och dela med oss till Sametinget av det arbete vi gör för att nå ett mer jämställt Sápmi. 

Dásseárvu ja #munmaid – ett utbildningsseminarium för sametingets ledamöter

Preliminärt datum: 16 oktober 

Tid: 09:00 – 15:00

Plats: Ája, Jåhkåmåhkke

 

Inbjudan skickas i separat mail till alla sametingspartier med länk till anmälan.

 

Jåhkåmåhkke 11/6 2018

Sáminuorra ja Niejda

 

 

KONTAKTINFO

Rebecka Forsgren, Sáminuorra

tel. 0760521233

 

e-post: rebecka@saminuorra.org

 

Ylva Maria Pavval, Niejda

tel. 0702030814

e-post: hej@ylvapavval.com

För våra medlemmar: Ietjat giehto skrivarverkstad

 

write-your-self-web-9-rectangular

Delta på Ietjat giehto skrivarverkstad i Jokkmokk 8 oktober!

Ietjat giehto är kurser, workshops och handledning för personer som har varit med om trauma för att återta sin röst genom skrivande. Det är en nystartad verksamhet som drivs av Ylva Maria Pavval. Första workshopen genom Ietjat giehto blir en endags skrivarverkstad i Jokkmokk 8 oktober. På den dagen får deltagarna utforska skrivande genom övningar och samtal. Skribenten väljer själv ämne att skriva om och behöver inte visa sina texter för någon annan om de inte vill.

Skrivarverkstaden 8 oktober är endast för Niejdas medlemmar och ges till ett rabatterat pris (350 kr). Det finns 6 platser kvar. Anmälan till och mer information hittar du här: https://goo.gl/forms/XuDv2Tkl4m3lVn8d2

Mer om Ietjat giehto:

Hemsida http://ylvapavval.com/giehto

Facebooksida http://facebook.com/ietjatgiehto

Du kan kontakta Ylva på hej@ylvapavval.com om du har frågor eller funderingar.

Välkommen att vara med!

Handlingar till årsmöte i Ubmeje, Umeå 27 augusti 2017

Hej!

Här kommer alla handlingar inför vårt årsmöte.

img_9948

Kallelse och dagordning: Kallelse till årsmote2016

Verksamhetsberättelse: Verksamhetsberättelse2016

Verksamhetsplan Verksamhetsplan2018 

Revisionsberättelse: Revisionsberattelse2016

Förvaltningsberättelse: forvaltningsberattelse2016

Förenklat årsbokslut: forenklat årsbokslut2016

Förslag på ändring i stadgar: Utkast stadgar för föreningen niejda

Årsmöte och medlemsträff Rahpat čalmmiid

YEAY! Nu sker det igen, Niejda arrangerar medlemsträff och årsmöte 26-27 augusti, denna gång i Ubmeje. 

Program
Plats: Hotel Aveny, Rådhusesplanaden 14, 903 28 Umeå

Lördag den 26 augusti
09:00-09:10 Inledning
09:10-13:00 Workshop ”Gal dat oahppá spirit” med Asta Balto
13:00-15:00 Lunch
15:00-18:00 Workshop frigörande dans med Elisabeth Heilmann Blind
19:00 Middag och medlemsmys

Söndag den 27 augusti
08:00 – 09:00 Frukost
09:00 – 12:00 Årsmöte med fika

Vi bekostar:
• boende i 3-bäddsrum på Hotel Aveny
• lördagens workshop med Asta Balto och Elisabeth Heilmann Blind
• för- och eftermiddagsfika, lunch, middag på lördagen
• frukost (för boende på hotellet) och fika på söndag

Vi tackar MUCF (Myndighet för ungdoms- och civilsamhällsfrågor) för detta! 

Samtliga medlemmar i Niejda är välkomna att delta på denna helg. Inte medlem i Niejda? Bli det här för en kostnad på 50 kr: https://goo.gl/forms/U9OH8QFbakKBdyMO2

Sista anmälningsdag är 20 augusti och det är begränsade platser till workshopen lördag 26 augusti, så först till kvarn! 🙂 Vi önskar alla medlemmar varmt välkomna till årsmötet söndag 27 augusti, inga begränsade platser där – men vi behöver ha in anmälan för deltagandet senast den 20 augusti!

OBS! Anmälan är bindande och vid icke infinnande har Niejda fullmakt att debitera kostnader för avbokning.

Läs mer och anmäl er här: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHQVrskPFC_FzDkJbubYoelarVx0QxWTsn_W3JvSDCfapGjw/viewform

 

Årsmöte i Niejda
Datum: söndag 27 augusti 2017, kl. 09.00 – 12:00

DAGORDNING
§1 Mötets öppnande
§2 Fastställande av röstlängd för årsmötet
§3 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt protokolljusterare
§4 Godkännande av kallelse och dagordning
§5 Ekonomisk redovisning (förvaltnings- och revisionsberättelse)
a)Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
b)Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste          verksamhetsåret.
§6 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen, period 2016.01.01 – 2016.12.31
§7 Beslut om medlemsavgiftens storlek
§8 Verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret
§9 Presentation av förslag på nya stadgar
§10 Val av
a) Tre övriga styrelseledamöter för två år
b) En ersättare till styrelsen
c) En revisor jämte ersättare för en tid av ett år
d) Tre ledamöter i valberedningen för 2018, varav en sammankallande
§11 Övriga frågor

Årsmöteshandlingar läggs ut på Niejdas hemsida niejda.com senast en vecka före årsmötet.

Bli medlem i Niejda 2017

Foto: Anna-Maria Fjellström

Nyhet: medlemsavgift

Om du har varit medlem sedan tidigare behöver du bara betala in 50 SEK och skriva ditt namn i inbetalningen.

Om du är ny medlem så fyller du i detta formulär och betalar in 50 SEK.

Betalning

Medlemsavgiften för 2017 är 50 SEK. Det finns olika sätt att betala in medlemsavgiften beroende på vilken land bor i. Kom ihåg att skriva ditt namn när du betalar.

SVERIGE / SVIERIK / SVEERJE

 • Swish 1230801837
 • Banköverföring Nordea PG: 773156 – 5

NORGE / VUODNA / NÖÖRJE

 • Vipps: 116799
 • Norsk bankkonto: 4750.50.75109

FINLAND / SUOBMA / SÅEVMIE

 • Banköverföring Nordea
 • IBAN: SE03 9500 0099 6026 0773 1565
 • BIC-kod: NDEASESS

Ny medlem

Registrera dig här för att bli medlem i föreningen Niejda! Det kostar 50 SEK 🙂 Vi hör av oss så snart vi har något på gång. Säg till om du vill vara med i att arrangera saker framöver också!

Čalit iežat miellahttun dáppe, jus áiggut šaddat miellahttu Niejda searvvis! Miellahttuvuohta lea 50 ruvnnu 🙂 Mii addit dieđu go mis leat doalut. Ahte dieđu jus áiggut mielde veahkkin lágidit doaluid!

Tjaelieh dahkoe jis sïjhth lïhtsegem sjïdtedh Niejda organisasjovnese! Maaksa 50 krovnah jih dle åadtjoeh båetije deahpadimmiej meatan årrodh.  🙂 Mijjieh bïeljielibie båetije deahpadimmiej bijre. Soptsesth mijjine jis datne sïjhth viehkiehtidh öörnedehtedh.

Vi måste prata – om våld och sexuella övergrepp i Sápmi

Till Er,

Vi måste prata.

Vi måste ta de här samtalen vid köksbordet idag.

Under våren och sommaren har en rad brott som handlar om våld och sexuella övergrepp inom det samiska samhället lyfts upp i media. Modiga människor har vågat stiga fram för att berätta om sina upplevelser av övergrepp. Givetvis är detta inget nytt fenomen i Sápmi – våld i nära relationer och sexuella övergrepp sker här hos oss, liksom hos andra folk i världen. Vi samer är en minoritet i storsamhället och det är naturligt att vilja beskydda folket, lokalsamhället och egna familjen. Detta gör det svårare att våga anmäla förövare och kräver stort mod och uppoffringar för de som anmäler. När dessa berättelser kommer fram i ljuset är det viktigt att vi vågar se dem. Sexuella övergrepp leder ofta till att offret känner skam och riskerar att bli utfryst. Det är då viktigt att förflytta skammen till förövarna.

Vi behöver regelbundet prata med våra släktingar, våra barn och våra vänner om att sexuella övergrepp och våld i nära relationer är helt oacceptabla. Det krävs en nolltolerans mot övergrepp i Sápmi. I de fall som innefattar barn och ungdomar som är i en beroenderelation till förövaren behöver vi särskilt agera och stötta upp.

Vi i föreningen Niejda, vill tacka er som stått fram, anmält och berättat. Vi vet att det finns ett stort mörkertal av personer som bär på erfarenheter och som utsätts för olika former av övergrepp just nu. Ni som redan har höjt rösten, ert mod kan betyda att även fler vågar berätta och anmäla.

Forskning visar på att det är särskilt svårt att våga berätta om övergrepp som sker i hemmet, i slutna miljöer eller i miljöer där ”alla känner alla”. Vi behöver hitta hur vi ska hantera dessa frågor i det samiska samhället så att vi kan säkra att offren får allt stöd de behöver.  Vad händer när någon i ens närhet blir utsatt eller hur hanterar en att någon en känner faktiskt är förövaren? Varje person måste ta ställning mot sexuella övergrepp och våld i nära relationer, så även vi, organisationer verksamma i Sápmi.

Därför uppmanar vi nu alla i Sápmi; politiker, föreningar, samebyar, företag, religiösa samfund, institutioner och familjer att agera och ta ställning för nolltolerans mot sexuella övergrepp och våld i nära relationer.

Várrudagáj / hälsningar från Niejda

Brevet är antaget på Niejdas årsmöte i Giron/Kiruna 28 augusti 2016. Du kan ladda ner det som PDF här.

 

Gijtto jahkketjåhkalvisa åvdås! Tack för årsmötet!

Gijtto gájka sebrulattja dán jahkketjåhkalvisa åvdås! Tack alla medlemmar som deltog på vårt årsmöte idag!

Niejdas styrelse 2016 – 2017:

 • Anna-Maria Fjellström
 • Elena Junie Paulsen
 • Johanna Unga
 • Tone Staffansson
 • Ylva Maria Pavval
 • Kristine Maria Blind Helland (ersättare)
 • Merethe Kuhmunen (ersättare)

Valberedning 2016 – 2017: Katarina Barruk (sammankallande), Ellen Berit Dalbakk, Sanne-Ristin Bengtsson.

Revisorer 2016 – 2017: Greta Blind, Brita Iren Thomassen (ersättare)

På bilden Ellen Berit Dalbakk, Sanne-Ristin Bengtsson, Ylva Maria Pavval, Anna-Maria Fjellström, Kristine Maria Blind Helland, Tone Staffansson, Elena Junie Paulsen.