Mannem vuajnah

Hur är det att tillhöra en urbefolkning? Hur är det att tillhöra en minoritet? Hur krockar kulturer? Kan vi bygga broar mellan kulturer?

Dansföreställningen Mannem vuajnah handlar om identitet och tillhörighet och tar dig in i den samiska kulturen med en önskan om att se och värna om urbefolkningen samerna. Mannem Vuajnah betyder ”Se mig” eller om man sätter ett frågetecken bakom, ”Ser du mig?”

Marika Renhuvud som är skapare, projektledare och artist driver projektet genom Niejda.