Chicks in Sápmi

Niejda – Chicks in Sápmi var ett mentorprogram och ett nätverk för samiska tjejer i Sverige. Projektet har en egen hemsida: www.chicksinsapmi.se.

2010–2011 bedrevs Niejda som ett pilotprojekt med syfte att hitta en modern metod för att peppa och stötta unga människor. Målet var att metoden skulle bygga på traditionellt samiskt mentorskap och kunna användas i hela Sápmi, vilket sträcker sig över Norge, Sverige, Finland och Ryssland. Pilotprojektet är avslutat med goda resultat. Projektledare var Anna-Maria Fjellström och Ylva Maria Pavval, som sedan var med och grundade föreningen Niejda.

Vi planerar att söka finansiering för start av ny mentorverksamhet kommande år.