Bálges

Ett projekt för skrivande

Vi vill erbjuda samiska kvinnor och HBTQI-personer möjligheter att återta sin röst och sina berättelser genom skrivande. Därför startade vi projektet Bálges – läkande skrivande i Sápmi.

Niejda har utbildat sex samiska skrivvägledare och här på hemsidan kan du läsa mer om dem. I höst erbjuder de en mängd olika skrivkurser, och vi hoppas att du vill gå en av dem.

Bálges ägs av Niejda och drivs fram till mars 2020 i samarbete med Write Your Self och Stockholms Stift. Ylva Maria Pavval är projektledare. Lisa Gælok översättare.

Projektet finansieras av Jämställdhetsmyndigheten.

Mer om projektet hittar ni på https://balges.com


Prosjäkta tjállemij hárráj

Mij sihtap sámij nissunijda ja HBTQI-ulmutjijda fállat máhttelisvuodav gielas ja giehtos ruoptus válldet tjállema baktu. Dajnas álgadijma prosjevtav Bálges – tjállem buorránibmáj Sámen.

Niejda l åhpadam guhtta sáme tjállemlájddijiddjijt ja dánna nähttabielen máhtá sijá birra ienebuv låhkåt. Dán tjavtja fálli moadda tjállemkursa, ja sávvap dån sidá säbrrat muhtemijda dajs.

Bálges äjgguduvvá Niejdas ja ásaduvvá gitta snjuktjamánnuj jagen 2020 aktan Write Your Selfajn ja Stockholms Stiftajn. Ylva Maria Pavval le prosjäktajådediddje. Lisa Gœlok le jårggåliddje.

Prosjäkta ruhtadoarjjagav Jämställdhetsmyndighetenis (Dássádusoajválattjas) oadtju.