Program årsmöte 2019

Program

Fredag den 8 november

19.00    Dansföreställning ”Mannem vuajnah” på Riksteatern i Stockholm.

             Adress: Hallundavägen 30, Norsborg.

             Samling: 18:00 för er som vill samåka från Centralstationen.

Lördag den 9 oktober

09.00-10.00         SANKS (Ev inställt)

10.00-10.15         FM fika

10.15-12.00        Bálges – Projekt om läkande skrivande med Ylva Maria Pavval och Ella-Maria Nutti

12.00-13.30        Lunch på hotellet

13.30-15.30        Workshop, välj mellan:       

                             1. Marika Renhuvud – workshop i samband med dansföreställningen ”mannem vuajnah” 

                             2. Ann-Charlott Pavval – yoga för återhämtning och ny energi

15:30-15:45         EM fika

15:45–17:00        Inspirationsföreläsning med Ann-charlott Pavval.

19.00                    Middag och häng.

Söndag den 10 november

09.00–12.00        Årsmöte

12.00-13.00        Avslutande lunch innan vi tackar för helgen.         

Niejda bekostar

 • Boende. Del i flerbäddsrum fredag – söndag på BEST WESTERN Kom Hotel.
 • Deltagande på föreläsningar och workshops.
 • Dansföreställning fredag kväll.
 • Frukost, fm och em fika, lunch och middag på lördag
 • Frukost och lunch på söndag.
 • Resa har Niejda tyvärr ej möjlighet att bekosta, utan detta bekostas av deltagaren själv. Önskar du samåkning har du möjlighet att ange din avreseort, hur du reser, samt vilken väg du åker – i formulärets nedan. Vi återkopplar sedan med eventella matchningar till er som kan samåka. OBS

 

Kostnaden för att delta på denna helg är ett medlemskap för Niejda 2019 på 50kr.

Gå in på denna länk för att bli medlem: http://www.trippus.net/niejda

 

Föreläsning och workshops

MARIKA RENHUVUD

Marika är en modern dansare och koreograf från norra Dalarna i Sverige. Hon är nu tillbaka i Dalarna men dansar, koreograferar och undervisar på olika ställen i världen. Hon är utbildad på skolan New Education For Contemporary Dance i Härnösand och Balettakademien i Stockholm och har ett diplom i dans för barn och unga – didaktik 1.

Förutom dansen brinner Marika för att sprida kunskap om sitt samiska ursprung och alla hennes dansstycken grundas på eller innehåller tankar och idéer som kommer från den samiska kulturen. Självklart också hennes nya dansföreställning, Mannem vuajnah.

Föreställningen Mannem Vuajnah handlar om identitet och tillhörighet. Den tar dig in i den samiska kulturen med en önskan om att se och värna om urbefolkningen samerna. Hur kan man skydda sig som minoritet i ett majoritetssamhälle? Hur krockar kulturer? Kan vi bygga broar mellan kulturer? Öppna dina ögon – Ser du mig? Föreställningen sätts upp med hjälp av landstinget Dalarna, Kulturrådet, Sametinget, längmanska kulturfonden och i samarrangemang med Riksteatern Hallunda. I samband med dansföreställningen hålls en dansworkshop i improvisation och komposition. Workshopen grundar sig på tillvägagångssätten som skapat föreställningen och låter deltagarna sätta sig in i hur skapandeprocessen har sett ut. Man får som deltagare se både hur det kan se ut att jobba som dansare och koreograf samtidigt som det finns tid att ställa frågor angående föreställningen och skapandet av den.

ANN-CHARLOTT PAVVAL

Yoga ett pass för återhämtning och ny energi (ca: 90minuter)

Ett pass där grunden är du ska kunna komma precis som du är, tillåta dig
att landa i det som är utan prestation, utan krav, inga rätt eller fel. Bara en önskan om att få vara med dig själv en stund.

Obs! Man måste själv ta med sig en yoga-matta till denna workshop!

Vi kommer att jobba med yogapositioner som stärker några av kroppens mest stressutsatta områden och organ: rygg, nacke, axlar, mage, njurar och binjurar.  Under passet kommer vi använda andningstekniker som hjälper dig slappna av och aktivera kroppens återhämtande och läkande system, det parasympatiska nervsystemet.

Avslutar med en meditation som hjälper dig stilla ditt sinne och vara här och nu. Och sedan en stunds stilla vila.

Workshop ”Bli ditt bästa jag” –vad händer i hjärnan och kroppen när vi är i stress. Hur vi kan hjälpa oss till hållbar hälsa!

Föreläsning och workshop om vad som händer i hjärnan och kroppen som system, när vi är i stress. Vi pratar om stressorer och hur vi kan identifiera egna stressorer och reaktionsmönster för att kunna arbeta med strategier som motverkar stress. En workshop som hjälper dig på resan att bli ditt bästa jag!


Vid frågor kring din bokning:
Välkommen att kontakta Madeleine Jurefors på konferensbyrån ASM Event – som har hand om våra bokningar och deltagarservice.
+46 70 – 205 59 83, niejda@asmevent.se

Vid frågor kring programmet:
Välkommen att kontakta Niejda på siebrre@niejda.com

När du gör din anmälan godkänner du att dina personuppgifter hanteras och sparas av ASM Event enligt lagen om GDPR. Du kan läsa mer om ASM Events integritetspolicy här

Kallelse till årsmöte 2019 Stuhkie/Stockholm

Kallelse och dagordning till årsmöte i Niejda 2019 

Datum:  2019-11-10 kl. 09.00 – 12:00 Plats: Stuhkie/Stockholm,  Best Western Kom

 • 1. Mötets öppnande
 • 2. Fastställande av röstlängd för årsmötet
 • 3. Val av mötesordförande, vice mötesordförande, mötessekreterare samt protokolljusterare tillika rösträknare
 • 4. Godkännande av kallelse och dagordning
 • 5. Ekonomisk redovisning (förvaltnings- och revisionsberättelser

           a) Styrelsens verksamhetsberättelse

           b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning)

           c) Revisionsberättelse

 • 6. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen, period 2018.01.01 – 2018.12.31
 • 7. Beslut om medlemsavgiftens storlek för 2020
 • 8. Val av;

         a) Tre styrelseledamöter för två år

         b) En ersättare till styrelsen för två år

         c) En revisor jämte ersättare för en tid av ett år

         d) Tre ledamöter i valberedningen för 2019, varav en sammankallande

 • 9. Verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret
 • 10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 • 11. Övriga frågor

Årsmöteshandlingar läggs ut på Niejdas hemsida niejda.com senast en veckaföre årsmötet.

Niejdan saernieh 1-2019

Nytt år – ny energi – nya möjligheter

Styrelsemöte i Umeå

Förra helgen har styrelsen haft sitt första fysiska möte för att planera året som kommer. I detta första nyhetsbrev kommer du få en överblick på vad som planeras och sker i organisationen.

*                    Nytt medlemsregister
*                    Verksamhetsbidrag
*                    Jaepietjåanghkoe & jubileum
*                    Bli skrivvägledare
*                    Mannem Vuajnah
*                    Dásseárvu ja #munmaid
*                    Instagäster
*                    Pamojafestivalen

 

Nytt medlemsregister – bli medlem!

Genom ASM Event stjärnan Tina har Niejda äntligen fått sitt eget medlemsregister som passar vår organisation. Välkommen att bli medlem i Niejda 2019 för 50 kr, genom medlemsskap stöttar du vårt fortsatta arbete och är välkommen att delta på Niejdas arrangemang.

Klicka in på denna länk för att bli medlem!

 

Verksamhetsbidrag

Niejda har under 2019 fått två verksamhetsbidrag beviljade!

JäMy (Jämställdhetsmyndigheten) bidrar med den största delen, 212 400 kr och Sametingets kulturnämnd har beviljat 22 000 kr.

GÄJHTOE JäMy och Sametingets kulturnämnd, för er tro på vår organisation!

 

Jaepietjåanghkoe & Jubileum

I år har Niejdas organisation funnits i 5 år, vilket är fantastiskt och detta kommer vi att fira på vårt årsmöte i Stockholm. Boka in 8-10 november i era kalendrar redan nu. Temat för årsmöte 2019 är hälsa.

 

Bálges – läkande skrivande för samer

Vi har fått projektbidrag från Jämställdhetsmyndigheten för att vidareutveckla skrivverksamheten i samarbete med Write Your Self samt Svenska Kyrkan Stockholms Stift. Projektet pågår under 2019. Ylva Pavval genomförde under förra året en onlinekurs i läkande skrivande och två skrivarhelger för Niejdas medlemmar genom projektbidrag från Sámeráde. I år kommer hon arbeta som projektledare. Det finns nu därför möjlighet att utbilda ytterligare fem samiska skrivvägledare. (Även Svenska Kyrkan, Stockholms stift kommer utbilda en samisk skrivvägledare.)

Bli skrivvägledare!

Vi söker fem personer som vill bli skrivvägledare för att leda läkande skrivande med personer som har upplevt trauma. Det här är en chans för dig som vill hjälpa andra att återta sin röst och sin berättelse genom skrivande.

Om du själv vill gå en kurs i läkande skrivande så håll utkik. Så snart de fem vägledarna har genomgått utbildningen kommer det arrangeras kurser!

 

Vi erbjuder:

-Gratis utbildning (värde 16 500 kr)

-Coachning från Write Your Self fram till december 2019

 

Du förbinder dig att:

-Genomföra hela utbildningen och skriva certifieringsprov

-Efter utbildningen leda en skrivgrupp antingen online eller på plats. Du väljer själv på vilket språk.

-Delta på en samling för skrivvägledare*

-Betala medlemsavgift till Niejda för 2019

-Delta i utvärdering av projektet

 

*Datum och plats är inte bestämd för skrivvägledarsamlingen. Projektet betalar för resor inom Sverige.

METOD

Vi jobbar med Write Your Self metod för skrivande efter trauma. Utbildningen går helt på distans. Läs mer om utbildningen på writeyourself.com

Intervju med Ylva Maira Pavval om att vara skrivvägledare: https://writeyourself.com/sv/mot-vara-vagledare-ylva-maria-pavval/

Undervisningsspråk är svenska eller engelska (du väljer). Delar av materialet översätts även till lulesamiska genom projektet.

FÖR VEM

Öppet för samiska hbtqai+ personer och kvinnor.

 

ANSÖKAN

Maila in ett personligt brev där du berättar om varför du vill bli skrivvägledare. Skriv även var du bor nu, var du kommer ifrån och vilka språk du pratar.

Läs om utbildningen på Write Your Selfs hemsida innan du skickar din ansökan.

Vi strävar efter att hitta skrivvägledare geografiskt spridda i Sverige eller Sápmi. Vi strävar också efter att hitta vägledare som pratar olika samiska språk.

Skicka din ansökan till buoris@balges.com

Har du frågor så hör av dig till Ylva, hej@ylvapavval.com

Ingen sista ansökningsdag, men vi hoppas på att ha fyllt platserna till 20 april så hör av dig innan dess!

 

Mannem vuajnah

Marika är en modern dansare/koreograf från norra Dalarna i Sverige. Hon är utbildad på skolan New Education For Contemporary Dance i Härnösand och Balettakademien i Stockholm och har ett diplom i dans för barn och unga – didaktik 1. Hon är nu tillbaka i Dalarna men dansar, koreograferar och undervisar på olika ställen i världen. Förutom dansen brinner Marika för att sprida kunskap om sitt samiska ursprung och alla hennes dansstycken grundas på eller innehåller tankar och idéer som kommer från den samiska kulturen. Självklart också hennes nya dansföreställning, Mannem vuajnah, som genomförs via Niejda.

 

Föreställningen Mannem Vuajnah handlar om identitet och tillhörighet och tar dig in i den samiska kulturen i en önskan att skapa förståelse för minoriteter och hur det kan vara att leva i en kultur som är hotad från flera olika håll. Har du någon gång funderat på hur det är att tillhöra en minoritet? Är det någon skillnad att tillhöra ett urfolk? Öppna dina ögon – Ser du mig? Föreställningen sätts upp av Niejda med hjälp av landstinget Dalarna, Kulturrådet, Sametinget och Riksteatern Hallunda. Föreställningen har turné i höst och kan även bokas som skolföreställning.

Tipsa gärna lärare och skolor om detta!

Följ Marika och Manne vuajnam på instagram

 

Dásseárvu ja #munmaid

-ett utbildningsseminarium för sametingets ledamöter.

Niejda och Sáminuorra planerar tillsammans en utbildnings- och erfarenhetsutbytes dag i jämställdhet med sametingets ledamöter. Preliminärt i samband med plenum i maj.

 

Instagäst

Vi i Niejda vill veta mer om våra grymma medlemmar runt om i Sápmi och tänkte därför köra gästpostare på Niejdas instagram!

Vill du vara gästpostare hos oss eller har förslag på någon annan – hör av dig!

 

Pamojafestivalen

TIPS!

Pamojafestivalen är en ideellt arrangerad, drogfri och antirasistisk gratisfestival i Kiruna! Tre dagar med föreläsningar, workshops, konst, mat, dans och musik. Målet är att nå så bred mångfald som möjligt både på, framför och bakom scenen, att sprida kunskap och utmana skadliga fördomar och normer. Pamoja betyder tillsammans på swahili. Kolla in evenemanget här: https://www.pamojafestivalen.com/

Vi i Niejda planerar även att arrangera någonting under dessa dagar – har ni förslag eller önskemål på föreläsare/workshop eller annat – hör av er!

 

Vill du engagera dig i Niejda?

Medlemmar är välkomna att använda Niejda som plattform för sitt engagemang, så hör av dig om du är sugen att engagera dig mer på något sätt. Eller har någon hjärtefråga du vill driva genom föreningen. Vi i styrelsen sitter med allt från pappersarbete till planering av medlemsaktiviteter och skrivelser. Det finns alltid något att hjälpa till med eller starta igång!

 

Niejda <3

/Anna-Maria, Elena, Isabell, Marika, Sanne-Ristin, Teresa och Tone.

 

Niejdan ståvroe 2018-2019

I början på september genomförde Niejda sitt fjärde årsmöte i jubileumsstaden Staare. I år valde Ylva Maria Pavval, en av grundarna till Niejda, att hennes tid som styrelseledamot var över. Hon kommer istället att fortsätta driva projekt genom föreningen. Även Katarina Wikström och Kristine Blind Helland valde att avgå. Vi tackar dessa för deras energi och nedlagda arbete till föreningen – Ni har varit guld värda! <3

I och med avgångar har nya stjärnor valts in till styrelsen: Sanne-Ristin Bengtsson, Kajsa Tuolja, Isabell Thomassen och Marika Renhuvud.

 

Niejdan ståvroe 2018-2019

Sanne-Ristin Bengtsson, Anna-Maria Fjellström, Elena Junie Paulsen, Marika Renhuvud,
Tone Staffansson, Isabell Thomassen och Kajsa Tuolja.

Bli medlem!

Nu kan du bli medlem i Niejda!

50 SEK/NOK

Swish: 1230801837

Vipps: 116799

Fyll sen i din kontaktinfo här: https://goo.gl/forms/KJmUBG36qbIhpmJH2

Program och praktisk info till årsmötehelgen i Staare

Välkommen till workshop, pridetåg och Niejdas årsmöte! 

Nu är det bara några dagar kvar till vi ses i Staare så här kommer praktisk information.

Att ta med: 

 • Sköna kläder för workshopen lördag (dans/skapande konst)
 • Det du är bekväm i och vill bära när vi går i Pride-tåget. Glitter, gábdde, finklänning eller joggingdress? Du väljer själv! 

Samåkning: Ylva har kontaktat de som har liknande färdväg med förslag på möjliga samåkningskompisar. 

KONTAKTINFO

Vi svarar på mailen siebrre@niejda.com och facebook https://www.facebook.com/niejda.siebrre/ om du har några frågor. 

Har du brådskande frågor, svårt att hitta fram eller något annat du undrar över under själva årsmöteshelgen så når du oss så här:

Ylva Maria Pavval sms till 0702030814 (helt hopplös på att svara i telefon men bra på att ringa upp!) 

Tone Staffansson mobil 0704471232

SÁPMI PRIDE

Samma helg arrangeras även Sápmi Pride/Östersund Pride, här hittar ni deras program under helgen: http://ostersundpride.se/program/ <3

VI BEKOSTAR

* Boende, del i dubbelrum lördag-söndag på Gamla teatern i Staare. 

* Lördagens workshops och föreläsning. 

* För- och eftermiddagsfika, lunch, middag på lördag

* Lunch på söndag

 

Kostnaden för att delta denna helg är ett medlemsskap i Niejda på 50 kr (betalas på plats).

 

Vi är grymt taggade och ser fram emot denna helg!  

BUERIE BÅETEME!

 

/ Niejdas styrelse genom Tone & Ylva

 

PROGRAM

Platser & adresser  

 • BEST WESTERN Hotel Gamla Teatern, Thoméegränd 20, 831 34 Östersund 
 • Gaaltije, Köpmangatan 58, 931 33 Östersund
 • Wendlas dansstudio, Köpmangatan 29
 • Ecocaféet, Storgatan 26

 

Lördag den 1 september

09:00 – 12:00

Skapa ditt personliga ledarskap som tar dig till dina mål och visioner

Föreläsning/workshop med inspiratören Viviann Labba Klemensson

Plats: Konferenslokalen på gamla teatern

12:00-13:30 Lunch på hotellet

13:30-15:00 Prideparad genom Staares gator i samarbete med Sápmi Pride. 

15:00-17:00 Workshops

Dans med Marika Renhuvud 

Plats: Wendlas dansstudio, Köpmangatan 29 

Skapande konst med Laila Marie Brandsfjell

Plats: Konferenslokalen på gamla teatern

19:00 Middag och medlemshäng

 

Söndag den 2 september

09:00 – 12:00 

Årsmöte 

Plats: Stiftelsen Gaaltije, Köpmangatan 58

12:00 – 13:00 Avslutningslunch

Plats: Ecocaféet, Storgatan 26

 

FÖRELÄSNING & WORKSHOPS

 

VIVANN LABBA KLEMENSSON

Viviann är coach & konsult i ledarskap, marknadsföring & försäljning.

Ett gott ledarskap börjar alltid med dig själv. Hur väl du lyckas leda dig själv avgör också hur väl du kan leda andra. Genom föreläsning, samtal, reflektion samt egna uppgifter får du arbeta med att utveckla ditt eget ledarskap.

 

MARIKA RENHUVUD

Marika är en modern dansare/koreograf från norra Dalarna i Sverige. Hon är just nu baserad i Storsätern men dansar, koreograferar och undervisar på olika ställen i världen. Hon är utbildad på skolan New Education For Contemporary Dance i Härnösand och Balettakademien i Stockholm och har ett diplom i dans för barn och unga – didaktik 1.

Förutom dansen brinner Marika för att sprida kunskap om sitt samiska ursprung och alla hennes dansstycken grundas på eller innehåller tankar och idéer som kommer från den samiska kulturen.

– min dröm är att sprida kunskap om och förståelse för den samiska kulturen genom dans.

Detta är en modern workshop där vi genom improvisation lär oss grunderna i modern dans. Ni kommer att få testa på olika tekniker i modern dans och sedan flera olika övningar inom improvisation. Workshopen är väldigt fysisk men blandas med mer och mindre krävande rörelser. Ni kommer att få svettas mycket, få uttrycka er på ert eget sätt, lära er om modern dans, leka och förhoppningsvis också skratta väldigt mycket.

Ni kan läsa mer om henne på http://www.marikarenhuvud.se/

 

LAILA MARIE BRANDSFJELL

Workshop med Laila Mari Brandsfjell som liker millimeterbroderi og bandsågen.

En workshop hvor vi mikser former, farger, materialer og teknikker til vårt eget herlige uttrykk. Kanskje blir det en del av et smykke, en veske, et bilde.. Går du for more is more eller det enkle er ofte det beste?

Titta in på hennes instagram: https://www.instagram.com/lailabrandsfjell/

Vi tackar MUCF (Myndighet för ungdoms- och civilsamhällsfrågor) för möjligheten att genomföra detta årsmöte! 

Kallelse till årsmöte 2018

pastedGraphic.png

Kallelse till årsmöte i Niejda

Datum: söndag 2 september 2018, kl. 09.00 – 12:00

Plats: Staare

Lokal: Gaaltije

 

DAGORDNING

§1 Mötets öppnande

§2 Fastställande av röstlängd för årsmötet

§3 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt protokolljusterare

§4 Godkännande av kallelse och dagordning

§5 Ekonomisk redovisning (förvaltnings- och revisionsberättelse) 

 1. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret  
 2. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhetsåret. 

§6 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen, period 2018.01.01 – 2018.12.31 

§7 Beslut om medlemsavgiftens storlek 

§8 Verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret 

§9 Presentation av förslag på nya stadgar. Beslut om nya stadgar.

§10 Val av 

 1. En styrelseledamot för ett år (vakant)
 2. Två övriga styrelseledamöter för två år
 3. En ersättare till styrelsen
 4. En revisor jämte ersättare för en tid av ett år 
 5. Tre ledamöter i valberedningen för 2018, varav en sammankallande

§11 Övriga frågor 

Årsmöteshandlingar läggs ut på Niejdas hemsida niejda.com senast en vecka före årsmötet.